nmr laboratory
ss NMR

ss NMR

Společná laboratoř NMR pevné fáze


Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v.v.i.

cz   en

Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu byla zřízena v roce 1987. Jejím cílem je hledat a nacházet zákonitosti a vztahy mezi dynamikou molekul, strukturou hmoty, jejími makroskopickými a užitnými mechanickými či fyzikálními vlastnosti. Od roku 2003 jsou jejími členy Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i. K 1.1.2010 bylo v rámci ÚMCH zřízeno oddělení "NMR spektroskopie" vedené dr. Jiřím Brusem.

Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu se tímto stala součástí této skupiny, která nyní disponuje vedle solid-state NMR spektrometru Bruker Avance III HD 500 WB/US NMR (upgrade 2013) také spektrometry vysokého rozlišení Bruker AVANCE-III 600 US+ (instalace rok 2009) a Bruker DPX 300 (upgrade 2003).


Projekty

hlavní témata a směry našeho výzkumu


Rozvoj NMR krystalografie pro farmaceutické aplikace
Studium struktury, stability a chemické aktivity anorganických systémů na bázi geopolymerů a zeolitů
 
Zvýšení biologické dostupnosti nerozpustných farmaceutických substancí působením polymerní matrice
 
Výzkum na zakázku
Studium segmentové dynamiky polymerních nanokompozitů a hledaní vztahů s materiálovými vlastnostmi

projekty >>>


Studium

pro bystré mozky jenž by se chtěli vzdělávat v NMR


doktorské studium doktorské studium

pro absolventy magisterských studií
  • Pochopení strukturní složitosti mezifáze v modifikovaných porézních nanočásticích: Interakce, struktury a dynamika v atomárním rozlišení (Volné)
  • NMR krystalografie – identifikace a charakterizace aktivních farmaceutických ingrediencí (Volné)
  • NMR krystalografie lokálních struktur v zeolitických matricích (Volné)

bakalářské a magisterské studium bakalářské a magisterské studium

pro studenty VŠ
  • Charakterizace zeolitických katalyzátorů (Volné)

 
 
 
 
zaujala Vás naše témata a chcete se podílet na jeho řešení:
 
KONTAKTUJTE NÁS


studium >>>


Akce a události


ssnmr

publikační činnost dle let

publikační činnost dle let

ssnmr


publikace >>>

Ing. Jiří Brus, PhD.


laboratoř NMR
pevné fáze

+420 296 809 380
+420 296 809 378
+420 296 809 377

 

Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6


kontakty >>>


ssnmr

ssnmr

ssnmr


Společná laboratoř NMR pevné fáze

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v.v.i.