d

Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu
ÚMCH AV ČR, v.v.i. a ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.

pořádají

dne 7.12.2016

v

klubu B a C
Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2, Praha 6

10.workshop NMR pevného stavu
a souvisejících výpočtových metod

NMR krystalografie jako spojnice mezi základním a průmyslovým výzkumem

Program
8:55   Zahájení
9:00 - 9:20  Czernek Jiří UMCH AV ČR
Computational Investigations into Structural and NMR-Spectroscopical Parameters of Active Pharmaceutical Ingredients
9:20 - 9:35  Kukačková Olívia   UMCH AV ČR
Solid-state NMR study of i-PP interface
9:35 - 9:50  Konefał Rafal   UMCH AV ČR
Thermoresponsive polyoxazoline homopolymers and copolymers aqueous solutions studied by NMR spectroscopy
9:50 - 10:10  přestávka na kávu
10:10 - 10:30  Spěváček Jiří   UMCH AV ČR
Thermoresponsive block copolymers in aqueous medium studied by NMR and other methods
10:30 - 10:50  Kratochvíl Bohumil   VŠCHT
Jev polymorfismu v přírodě
10:50 - 11:10  Abbrent-Nováková Sabina   UMCH AV ČR
Effect of polymer network structure on physical and chemical properties of resulting gel polymer electrolyte materials
11:10 - 11:30  Kobera Libor   UMCH AV ČR
Spying On Fe-Ions And Their Role In Modified Aluminosilicates During Sorption Of Anions Using Ssnmr Spectroscopy
11:30 - 13:00  přestávka na kávu a oběd
13:00 - 13:20  Stepan Sklenak   ÚFCH JH AV ČR
DFT calculations of NMR parameters of framework Al atoms and extra-framework monovalent cations in silicon-rich zeolites
13:20 - 13:40  Dědeček Jiří   ÚFCH JH AV ČR
Stability of framework structures of *BEA zeolite Multinuclear MAS NMR and ab initio study
13:40 - 14:00  Urbanová Martina  UMCH AV ČR
Alginate beads cross-linked by different ions as seen by Solid-state NMR
14:00 - 14:20  Vetchý David   VFU, Brno
Mukoadhezivní orální filmy
14:20 - 14:40  Gajdziok Jan   VFU, Brno
Liquisolid systems as modern drug formulations
14:40 - 15:00  přestávka na kávu
15:00 - 15:20  Brus Jiří  UMCH AV ČR
NMR crystallography of hybrid MIL53(Al)–[LiCo-bis-dicarbollide] MOF for Li-batteries
15:20 - 15:40  Jegorov Alexandr   TEVA
Strukturní analýza v registrační dokumentaci API včera, dnes a zítra.
15:40 - 16:00  Veverka Václav a Vrzal Lukáš   ÚOCHB AV ČR
Combining Ligand And Protein Perspectives In Fragment-Based Drug Discovery
16:00 - 16:20  Kratochvíl Bohumil   VŠCHT
Žebříčky (rankings) univerzit
  16:20    Zakončení - diskuse k projektu
16:30 21:59    neformální diskuse

Booklet

ke stažení

podpora projektu

kontakty

Ing. Jiří Brus PhD.

vedoucí
SPOLEČNÁ LABORATOŘ NMR PEVNÉ FÁZE

+420 296 809 380
+420 296 809 378
+420 296 809 377

brus@imc.cas.cz

created by 4logc

source:
nationalgeographic.com
tympanus.net
vindytv.com
 
optimized for:
Firefox >= 41.1
Microsoft Internet Explorer >= 11
Microsoft Edge 38.1
Google Chrome 52.1

Chaba

4 - 6.10.2016