WSS NMR
WSS NMR

SPOLEČNÁ LABORATOŘ NMR PEVNÉ FÁZE
11. WORKSHOP ON SOLID-STATE NMR & COMPUTATIONAL METHODS

Program
Program

11. WORKSHOP ON SOLID-STATE NMR
Program

MacBook
Booklet

11. WORKSHOP ON SOLID-STATE NMR
Booklet

Kontakty
Kontakty

11. WORKSHOP ON SOLID-STATE NMR
Kontakty

Poděkování
Poděkování

11. WORKSHOP ON SOLID-STATE NMR
Poděkování

Apple Watch Content

Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu ÚMCH AV ČR, v.v.i. a ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.

si Vás dovoluje pozvat dne 23.11.2017, v klubu B a C Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Heyrovského nám. 2, Praha 6 na

11. Workshop on Solid-State NMR & Computational methods

Proč jsou strukturní informace důležité pro průmyslové aplikace

přednáškový cyklus v rámci pravidelného Workshopu o ssNMR a přidružených metodách, pravidelně konaného od roku 2006

Program

Pogram přednášek

Proč jsou strukturní informace důležité pro průmyslové aplikace

9:30- 9:35 Brus Jiří (ÚMCH)
"Úvodní slovo"
9:35- 10:00 Czernek Jiří (ÚMCH)
"Software POSEL (POlymorph SELector) pro určování strukturních motivů na základě měření NMR pevného stavu a kvantově chemických výpočtů"
10:00- 10:25 Konefał Rafal (ÚMCH)
"Thermoresponsive Poly(2-oxazoline) Homopolymers and Random Copolymers in Aqueous Solutions Studied by NMR Spectroscopy"
10:25- 11:00 přestávka na kávu
11:00- 11:25 Urbanová Martina (ÚMCH)
"Farmaceutický výzkum a ssNMR"
11:25- 11:50 Abbrent-Nováková Sabina (ÚMCH)
"Polymery pro Li-ion baterie"
11:50- 13:00 přestávka na kávu a oběd
13:00- 13:25 Barbora Doušová (VŠCHT)
"Antimon v místech zatížených dopravou"
13:25- 13:50 Dědeček Jiří (ÚFCH JH)
"Al organization in Si-rich zeolites and its impact on catalysis. Multinuclear MAS NMR and ab initio study"
13:50- 14:15 Keppert Martin (ČVUT)
"Využití NMR spektroskopie při studiu stavebních materiálů"
14:15- 14:35 přestávka na kávu
14:35- 15:00 Kobera Libor (ÚMCH)
"Historie, přítomnost a perspektivy strukturní charakterizace mřížkových materiálů"
15:00- 15:25 Brus Jiri (ÚMCH)
"Multifunkční hybridní mřížkové materiály pro aplikace v Li-iontových bateriích: struktura a iontová dynamika"
15:25- 15:45   přestávka na kávu
15:45  - 16:10 Václav Veverka (UOCHB)
"S pomocí NMR za biochemickou specifitou G-quadruplexů"
16:10 - 16:15  Jegorov Alexandr (TEVA)
"Dosud neobjevena historie NMR"
16:15  Zakončení
16:15 - 21:59  neformální diskuse

 

wssNMR

Booklet

11. Workshop on Solid-State NMR & Computational methods

stáhněte si Booklet s informacemi o konaném workshopu

> ke stažení <

wssNMR

Společná laboratoř NMR pevné fáze
IMC AS CR & JHI AS CR

Ing. Jiří Brus PhD.

+420 296 809 380
+420 296 809 378
+420 296 809 377

brus@imc.cas.cz

wssNMRt

Poděkování

Děkujeme za podporu projektu - Strategie AV 21

Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům workshopu

 

Realizace prezentace a grafických materiálů:

4logc.cz

 

Použité zdroje:

Icons made by Anatoly from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
icomoon.io/#about
tympanus.net/codrops
www.imc.cas.cz/nmr/
google.com