nmr laboratory
ss NMR

Společná laboratoř NMR pevné fáze


Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v.v.i.

hl.stránka   cz   en

Anotace


Anotace


   Tato rubrika má umožnit čtenáři seznámit se s možnostmi NMR spektroskopie především pevného stavu. Skládá se proto z krátkých anotací a přímých odkazů na plné texty odborných článků, které považujeme za podstatné, zajímavé či kontroverzní. Anotace jsou rozděleny do osmi skupin.

Hlavní témata - skupiny

  • 1)  magnetiská rezonance (nmr)
  • 2)  molekulární dynamika (md)
  • 3)  struktura organických sloučenin (sos)
  • 4)  proteiny (p)
  • 5)  nmr krystalografie - API (nka)
  • 6)  farmaceutické systémy (fs)
  • 7)  anorganické systémy (as)
  • 8)  polymerní systémy (ps)

lock.png, 0 kB  vstup do seznamu anotací

   Po jistou zkušební dobu a dobu budování rubriky, bude přístup na tuto stránku omezen zadáním přístupových hesel, o které lze požádat na adrese brus(a)imc.cas.cz.

   Pokud někdo z aktivních uživatelů nové rubriky narazí na zajímavý článek, který se třeba jen vzdáleně dotýká NMR spektroskopie a bude mít čas a náladu napsat jeho krátkou anotaci či komentář, nechť tak učiní a výsledek svého úsilí zašle na výše uvedenou adresu. Anotace bude v krátké době zveřejněna.