12. WORKSHOP ON SOLID-STATE NMR & COMPUTATIONAL METHODS

wssnmr

Workshop on
Solid-State NMR

12. Workshop on Solid-State NMR & Computational methods

s podtitulem

Struktura a dynamika v atomárním rozlišení:
predikce - určení - verifikace

pořádaný dne 1.11.2018, v klubu B a C Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Heyrovského nám. 2, Praha 6

 

přednáškový cyklus v rámci pravidelného Workshopu o ssNMR a přidružených metodách, pravidelně konaného od roku 2006, který
organizuje

 

Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu ÚMCH AV ČR, v.v.i. a ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.

logo2.png, 16kB

Some image

Program konference

Časový plán přednášek

11:55- 12:00 Brus Jiří (ÚMCH)
"Úvodní slovo"
12:00- 12:10 přestávka na kávu
12:10- 12:30 Abbrent-Nováková Sabina(ÚMCH)
"Degradation of FEC /LIPF6 system studied by multinuclear NMR spectroscopy"
12:30- 12:50 Czernek Jiří (ÚMCH)
"Anizotropie chemického stínění v 1-H NMR pevného stavu"
12:50- 13:10 Dračínský Martin (ÚOCHB)
"A přece se točí: NMR krystalografie molekulových rotorů"
13:10- 13:30 přestávka na kávu
13:30- 13:50 Merna Jan (VŠCHT)
"Příprava modelových polyolefinů řízenými chain walkin polymeracemi"
13:50- 14:10 Klein Petr (ÚFCH JH)
"NMR krystalografie sodných kationtů v mimomřížkových polohách ferrieritů"
14:10- 14:30 Kobera Libor (ÚMCH)
"The investigation of non-covalent interactions of chlorine anion in Trospium (co)crystals using solid-state NMR and quantum chemical approach"
14:30- 15:00 přestávka na kávu
15:00- 15:20 Brus Jiri (ÚMCH)
"Peptidové deriváty kyseliny boronové a jejich unikátní struktura"
15:20- 15:40 Hrabal Richard (VŠCHT)
"Co nám může říci NMR spektroskopie o vlastnostech bílkovin?"
15:40- 16:00 Jegorov Alexandr (TEVA)
"Která infomace plynoucí ze ssNMR je nejdůležitější pro současnou RTG strukturní analýzu?"
16:00  Zakončení
16:00 - 21:59  neformální diskuse
Some image

Booklet ke stažení
> pdf <

12. Workshop on Solid-State NMR & Computational methods

stáhněte si Booklet s informacemi o konaném workshopu

> ke stažení <

Some image

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu projektu - Strategie AV 21

Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům workshopu

 

Realizace prezentace a grafických materiálů:

4logc.cz

 

Použité zdroje:

Photoby Unsplash

tympanus.net/codrops

www.imc.cas.cz/nmr/

freepik.com

Some image

Nové poznatky
do praxe

VÝZKUMNÝ PROGRAM:
MOLEKULY A MATERIÁLY PRO ŽIVOT

Výzkum nových chemických technologií pro řešení současných výzev a potřeb společnosti s důrazem na ochranu životního prostředí
více naleznete na http://av21.avcr.cz/
Some image

Pište a volejte

Ing. Jiří Brus PhD.

Společná laboratoř NMR pevné fáze
IMC AS CR & JHI AS CR

+420 296 809 380
+420 296 809 378
+420 296 809 377

brus@imc.cas.cz