Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2016

15. - 18. 2. 2016


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Seznam posterových prezentací
č. Jméno Téma

Sekce A1

Biologicky aktivní polymery (diagnostika, terapeutika, imunosenzory)

1

Eduard Brynda

New copolymer brushes for label-free affinity biosensors

2

Alessandro Jäger

Shrinkage/swelling of polymeric nanoparticles induced by hydrophobic drug entrapment

3

Andres de los Santos Pereira

Spatially resolved functionalization of hierarchically structured antifouling polymer brushes

4

Jan Kučka

Polymerní konjugát zářiče Augerových elektronů pro vícestupňovou cílenou terapii nádorů

Sekce A2

Biologicky aktivní polymery (funkční biomateriály a implantáty)

5

Lucie Abelová

Fibrin modification of polylactide membranes and its effect on cultivation of retinal pigment epithelial cells

6

Eliška Mázl Chánová

Nano-colloid printing of functional PLA-b-PEO copolymers for creation of multi-functional biomimetic surfaces of PLA-based biomaterials

7

Anna Golunova

Macroporous hydrogels prepared by the electron-beam initiated cryopolymerization: the tailoring of the porosity and elasticity

8

Mariia Vorobii

Photo-triggered surface grafting of acrylic monomers by SET-LRP

9

Ilya Kotelnikov

Cell adhesion and growth enabled by biomimetic olygopeptide modification of a polydopamine-poly(ethylene oxide) protein repulsive surface

Sekce C2

Molekulární a supramolekulární systémy (struktura a dynamika molekul, spektroskopie, modelování, výpočty, rentgenová difrakce)

10

R. Konefał, J. Spěváček, E. Jäger

NMR study of thermoresponsive block copolymers in aqueous solutions and suspensions

Sekce D1

Materiály pro technické aplikace (nanokompozity, polymerní směsi)

11

Uliana Kostiv

Cellular uptake of TAT- and RGD-conjugated upconversion lanthanide nanoparticles

Sekce D3

Materiály pro technické aplikace (fotonika, fotofyzikální procesy, vodivost)

12

D. Výprachtický, V. Cimrová, V. Pokorná, V. Dzhabarov

New Syntheses of Conjugated Polymers and Monomers for Organic Photovoltaics

13

Vagif Dzhabarov

Liquid crystal properties of poly(9,9-dihexadecylfluorene-2,7-diyl-alt-2,2'-bithiophene-5,5'-diyl)


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 4.5.2016 from the source modified on 1.2.2016.