Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2016

15. - 18. 2. 2016


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Pondělí 15. 2. 2016

9:00-9:10

Zahájení

František Rypáček

Sekce A1

Biologicky aktivní polymery (diagnostika, terapeutika, imunosenzory)

Předsedající: Libor Kostka

9:10-9:35

Robert Pola

Polymer cancerostatics targeted with recombinant antibody fragments bound via a coiled coil motif

9:35-10:00

Anita Höcherl

In vitro interaction of fluorescence-marked polymer drug-delivery systems with cancer cells

10:00-10:15

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Robert Pola

10:15-10:40

Hana Kostková

Hydrolytically degradable star-like conjugates for drug delivery

10:40-11:05

Gabriela Mužíková

Biodegradable multiblock polymers based on N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide for preparation of macromolecular therapeutics

11:05-11:30

Ondřej Lidický

Targeted polymer conjugates for treatment of non-Hodgkin lymphoma

11:30-13:00

Přestávka

Oběd

Sekce A1

Biologicky aktivní polymery (diagnostika, terapeutika, imunosenzory)

Předsedající: Martin Studenovský

13:00-13:25

Ognen
Pop-Georgievski

From chemistry and physics of surfaces towards better understanding of phenomena occuring on biomaterial surfaces

13:25-13:50

Andres de los Santos Pereira

Anthrombogenic surface properties of antifouling polymer brushes

13:50-14:15

Tomáš Riedel

Polymer-based biosensors for analysis of clinical saliva and serum samples

14:15-14:30

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Adriana Šturcová

Sekce C2

Molekulární a supramolekulární systémy (struktura a dynamika molekul, spektroskopie, modelování, výpočty, rentgenová difrakce)

14:30-14:55

Nikolay Kotov

Molecular ordering in mixtures of cellulose and ionic liquid. Improvements and perspectives

Sekce D2

Materiály pro technické aplikace (separace a transport)

14:55-15:20

Jakub Peter

Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 4.5.2016 from the source modified on 2.2.2016.