Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v. v. i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií  -   Aktuální kolokvium  -  Kontakty
Historie kolokviíO kolokviích

Když byla po roce 1990 v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. (ÚMCH) ustavena vědecká rada, jedním z jejích prvních počinů bylo založení tradice ústavních mikrosympozií nazývaných Kolokvia. První Kolokvium se konalo již na počátku roku 1992.

Cílem Kolokvií, která organizuje Vzdělávací a informační středisko, bylo využít dosavadních zkušeností ústavu s organizací mezinárodních konferencí k odbornému setkávání a rozvíjení vzájemné komunikace a spolupráce mezi pracovníky ústavu.

ÚMCH

Interní ústavní Kolokvia se vžila jako každoroční neformální svátek makromolekulární vědy. Účastníci velmi oceňují, že se mohou během necelého týdne dovědět, jaká aktuální témata se řeší v jednotlivých odděleních, jakých úspěchů kolegové dosáhli, jaké mají plány a případně i potřeby a problémy a kterému z našich kolegů se v předchozím roce dostalo významného ocenění. V posledních letech se také nedílnou součástí programu stalo referování o nejvýznamnějších celkových a dílčích výsledcích v rámci jednotlivých grantových projektů. Během Kolokvií v sekci nazvané „Jak se dělá věda jinde“ dostávají také prostor hosté z jiných výzkumných a vzdělávacích institucí a ze soukromého sektoru. Kolokvia jsou uzavřena panelovou diskuzí na téma úzce související s vědeckou prací.


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika