Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC

Historie kolokvií  -   Aktuální kolokvium   -  Kontakty

Historie kolokvií

Jaké bylo Kolokvium 2008

Program v PDF

Letos se konalo již sedmnácté makromolekulární Kolokvium. Za svoji poměrně dlouhou historii si vydobylo stabilní místo na slunci a patří nerozlučně k dění na našem ústavu. I letos bylo Kolokvium zaměřeno především na prezentaci nejvýznamnějších celkových i dílčích výsledků výzkumných programů řešených na našem ústavu.

Celkem bylo v jednotlivých sekcích prezentováno 34 přednášek a 19 posterů. Potěšitelným zjištěním bylo, že právě vystoupení doktorandů a mladších vědeckých pracovníků měla většinou velmi vysokou úroveň, což znamená jistý příslib pro budoucnost ústavu. S cílem motivovat doktorandy a mladší pracovníky ústavu bylo nejlepšímu z těchto přednášejících,
Ing. Richardu Lagovi, uděleno „Ocenění za  nejlepší prezentaci doktoranda nebo mladšího vědeckého pracovníka“ vylepšené lahví dobrého moravského vína. Jistým nešvarem Kolokvií zůstává prezentování souhrnných příspěvků bez konkrétních výsledků výzkumných programů. Pořadatelé se budou snažit i do budoucna omezit prezentování těchto souhrnných příspěvků tak, aby cílem Kolokvií bylo spíše poskytnutí fóra pro odborné diskuse nad aktuálními výsledky badatelských projektů řešených v uplynulém roce.

V nové sekci s názvem „Přednášky vyznamenaných pracovníků“ byly předneseny tři příspěvky pracovníků ústavu, kteří v uplynulém roce obdrželi některé z důležitých ocenění.

Oceněnými byli
Ing. Miroslav Bleha, CSc. (cena „Invence“ v rámci udílení cen “Česká hlava”),
prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc. (čestná medaile „DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS“) a
Mgr. Martin Hrubý, PhD. („Cena Josefa Hlávky“).

Nově byla také zařazena sekce „Jak se dělá věda jinde“ s přednáškami kolegů z jiných institucí. Své příspěvky přednesli Igor Lacík, PhD., z bratislavského Ústavu Polymérov a RNDr. Miroslav Štěpánek, PhD., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Vyvrcholením Kolokvia byla závěrečná panelová diskuse na téma „Moderní přístrojové vybavení => vyšší kvalita vědecké práce?“, která byla uvedena příspěvkem prof. Rudolfa Zahradníka, DrSc. Vynikající příspěvek pana profesora následně vyvolal samotnou panelovou diskuzi, kterou moderoval ředitel ústavu RNDr. František Rypáček, PhD. Po více než půlhodinové diskuzi následoval závěrečný banket okořeněný ochutnávkou moravských vín.

Podle názoru pořadatelů se letošní Kolokvium vydařilo a velmi příjemným zjištěním bylo, že se na ústavu nejen výrazně zvýšilo procento doktorandů a mladších vědeckých pracovníků, ale že i úroveň jejich vědecké práce a způsob její prezentace jsou většinou na poměrně vysoké úrovni.


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika