Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC

Historie kolokvií  -   Aktuální kolokvium   -  Kontakty

Historie kolokvií

Jaké bylo Kolokvium 2011

Program v PDF
Fotografie od  V.Rause, Aleny Braunové

V roce 2011 se konalo již dvacáté makromolekulární kolokvium, celoústavní konference, která se již neodmyslitelně zařadila do pravidelného dění našeho ústavu. V letošním roce bylo v jednotlivých sekcích prezentováno 42 přednášek a 14 posterů. Je více než potěšitelné, že poměrně velké množství příspěvků - letos celkem 15 přednášek - bylo prezentováno doktorandy a mladšími vědeckými pracovníky. Jejich úroveň je rok od roku vyšší, což je příslibem pro budoucnost našeho ústavu. Již po čtvrté bylo s cílem motivovat právě doktorandy a mladší pracovníky ústavu uděleno Ocenění za nejlepší prezentaci doktoranda nebo mladšího vědeckého pracovníka. Tento rok obdrželi ocenění spolu s lahví dobrého moravského vína RNDr. Lenka Poláková a Mgr. Vladimír Raus. I letos byl výběr nejlepšího mladého přednášejícího opravdu složitý, proto byli odměněni dva mladší kolegové.

B. KratochvilHumpolickova Již tradičně proběhla sekce Jak se dělá věda jinde? s přednáškami kolegů z jiných institucí. Tento rok byli pozváni dva pražští kolegové prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. z VŠCHT a Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D. z ÚFCH JH. Obě přednášky byly posluchači hodnoceny velmi kladně.


Na závěr kolokvia se konala panelová diskuze na velmi aktuální téma "Výchova mladých vědců - jdeme správnýmDiskuse - prof. Zahradnik směrem?", za účasti zástupců ústavů akademie věd a vysokých škol prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc. (ÚFCH JH), doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. (ÚOCHB), prof. RNDr. Bohumila Kratochvíla, DSc. (VŠCHT), a doc. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (PřF UK). Panelová diskuze byla uvedena krátkým příspěvkem ředitele ústavu RNDr. Františka Rypáčka, CSc., který posléze panelovou diskuzi moderoval. Po více než hodinové diskuzi následoval závěrečný banket spojený s ochutnávkou moravských vín.

Letošní kolokvium se vydařilo - mohou to dosvědčit pozitivní ohlasy řady zúčastněných, a to jak místních, tak i hostů. Organizátoři kolokvia jsou rádi, že právě tato celoústavní konference je nesporným důkazem toho, že se na našem ústavu stále dělá zajímavý a přínosný základní i aplikovaný výzkum a že v jeho zdech roste nová generace pracovitých a ambiciózních vědeckých pracovníků, kteří jsou úrovní své vědecké práce velmi nadějným příslibem pro budoucnost našeho ústavu. Skvrnkou na bílém plášti letošního kolokvia zůstává jen neúčast zástupců vedení ústavu při zahájení kolokvia.

RNDr.Tomáš Etrych, Ph.D.
vedoucí VIS
    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika