Představujeme se veřejnosti

Vysoká úroveň a kvalita výzkumné instituce se neodráží jen v počtech publikací, udělených patentech, či získaných grantech, ale úzce souvisí i se schopností přitažlivě představit veřejnosti dosažené výsledky. Proto se Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. jako celek snaží s věřejností co nejvíce komunikovat a vytvářet tak pozitivní obraz vědy jako nástroje vedoucího ke kvalitnějšímu životu.
Nedílnou součástí naší práce se tak staly dny otevřených dveří, ve kterých každý podzim otevíráme naše laboratoře návštěvníkům z řad veřejnosti. Na naše výroční konference – Kolokvia – zveme zástupce obce novinářů. Píšeme a spolupracujeme při tvorbě popularizačních článků, přednášek, rozhlasových či televizních pořadů. Krátký film „Polymery kolem nás“ připravený ve spolupráci s produkční společností Krátký film Praha nás provádí celou historií používání polymerních látek témeř od pravěku až do žhavé současnosti nanotechnologií a inteligentních materiálů. Pro studenty středních škol organizujeme kroužky chemie a exkurze a pro jejich pedagogy spoluorganizujeme kurzy praktické chemie v rámci projektu Otevřená věda.
Protože internet se již dávno stal významným zdrojem informací a médiem, pokusili jsme se vám přiblížit některé výsledky našich výzkumů v podobě zajímavostí z polymerní vědy i na této stránce.

Pro dosažení maximální efektivity komunikace s veřejností zřízeno Vzdělávací a informační středisko.

Vzdělávací a informační středisko

Vzdělávací a informační středisko (VIS) má za úkol především zajišťovat komunikaci Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., s laickou i odbornou veřejností a také vzdělávání a informovanost zaměstnanců našeho ústavu.
Komunikaci ústavu s veřejností zajišťujeme zejména formou dnů otevřených dveří, pořádáním exkurzí pro střední i vysoké školy, organizací kroužků chemie pro studenty a v rámci projektu Otevřená věda také spoluorganizací kurzů pro středoškolské pedagogy. Dny otevřených dveří jsou pořádány jednou ročně a veřejnost při nich může nejen nahlédnout pod pokličku makromolekulární chemie do našich laboratoří, ale také poznat naše vědecké pracovníky a diskutovat s nimi o více či méně sofistikovaných otázkách. Otevřeni jsme také kolektivům ze středních a vysokých škol, které s radostí provedeme laboratořemi našeho ústavu a poodhalíme roušku polymerní chemie. Pro vážné zájemce z řad středoškolských studentů naši pracovníci připravili v rámci kroužků chemie dobrodružnou cestu za poznáním krás organické chemie, polymerní chemie a biochemie.

Každý rok pořádá VIS celoústavní konferenci pod názvem Kolokvium (nejbližší 28. ročník proběhne na začátku roku 2019), na které pracovníci ústavu prezentují nové poznatky zjištěné během uplynulého roku. Kolokvium je každý rok příležitostí k diskuzi nad novými výsledky badatelských projektů a novými trendy v makromolekulární vědě.

V neposlední řadě organizujeme veřejné přednášky hostů a cyklus pravidelných přednášek doktrorandů. Aktuální informace o připravovaných přednáškách naleznete zde.

 

Struktura VIS

vedoucí: Petr Šálek (tel. 296 809 225, email: )
zástupce vedoucího: Olga Trhlíková (tel. 296 809 360, email: )

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život