Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Vzdělávací a informační středisko

Vzdělávací a informační středisko (VIS) má za úkol především zajišťovat komunikaci Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., s laickou i odbornou veřejností a také vzdělávání a informovanost zaměstnanců našeho ústavu.
Komunikaci ústavu s veřejností zajišťujeme zejména formou Dnů otevřených dveří, pořádáním exkurzí pro střední i vysoké školy, organizací kroužků chemie pro studenty a v rámci projektu Otevřená věda také spoluorganizací kurzů pro středoškolské pedagogy. Dny otevřených dveří jsou pořádány jednou ročně a veřejnost při nich může nejen nahlédnout pod pokličku makromolekulární chemie do našich laboratoří, ale také poznat naše vědecké pracovníky a diskutovat s nimi o více či méně sofistikovaných otázkách. Otevřeni jsme také kolektivům ze středních a vysokých škol, které s radostí provedeme laboratořemi našeho ústavu a poodhalíme roušku polymerní chemie. Pro vážné zájemce z řad středoškolských studentů naši pracovníci připravili v rámci kroužků chemie dobrodružnou cestu za poznáním krás organické chemie, polymerní chemie a biochemie.

Každý rok pořádá VIS celoústavní konferenci pod názvem Kolokvium, na které pracovníci ústavu prezentují nové poznatky zjištěné během uplynulého roku. Kolokvium je každý rok příležitostí k diskuzi nad novými výsledky badatelských projektů a novými trendy v makromolekulární vědě.

V neposlední řadě organizujeme veřejné přednášky hostů a cyklus pravidelných přednášek doktorandů. Aktuální informace o připravovaných přednáškách naleznete zde.

Struktura VIS

vedoucí: Petr Šálek (tel. 296 809 225, e-mail: salek)
zástupce vedoucího: Olga Kočková (tel. 296 809 360, e-mail: kockova)