Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i. soustřeďuje informační zdroje pro Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v. v. i. Své služby poskytuje i širokému okruhu uživatelů z řad veřejnosti, studentům a pracovníkům jiných organizací. Najdete zde rozsáhlou sbírku knih, časopisů a encyklopedií z oboru chemie, fyziky, fyzikální chemie polymerů a biomedicinálních polymerů, z nichž mnohé jsou v České republice zcela ojedinělé. Kromě těchto fondů nabízí knihovna přístup do internetových informačních zdrojů, odborných databází, rozsáhlou meziknihovní výpůjční službu, mezinárodní meziknihovní výpůjční službu a zhotovování xerokopií.

obrázek zamknutého zámečku - stránka s tímto označením je přístupná z interní sítě ÚMCH nebo po přihlášení přes ezproxy.



Knižní novinky
  • Computational modeling of intelligent soft matter : shape memory polymers and hydrogels
    BAGHANI, Mostafa; BANIASSADI, Majid a REMOND, Yves. Computational modeling of intelligent soft matter: shape memory polymers and hydrogels. Amsterdam: Elsevier, 2023. ISBN 978-0-443-19420-7.
  • Fundamentals of controlled/living radical polymerization
    TSAREVSKY, Nicolay V. a SUMERLIN, Brent S. Fundamentals of controlled/living radical polymerization. RSC polymer chemistry series. Cambridge: RSC Publishing, 2013. ISBN 978-1-84973-425-7.
  • Accelerated materials discovery : how to use artificial intelligence to speed up development
    DE LUNA, Phil. Accelerated materials discovery: how to use artificial intelligence to speed up development. Berlin: De Gruyter, 2022. ISBN 978-3-11-073804-9.
divider