Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i. soustřeďuje informační zdroje pro Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v. v. i. Své služby poskytuje i širokému okruhu uživatelů z řad veřejnosti, studentům a pracovníkům jiných organizací. Najdete zde rozsáhlou sbírku knih, časopisů a encyklopedií z oboru chemie, fyziky, fyzikální chemie polymerů a biomedicinálních polymerů, z nichž mnohé jsou v České republice zcela ojedinělé. Kromě těchto fondů nabízí knihovna přístup do internetových informačních zdrojů, odborných databází, rozsáhlou meziknihovní výpůjční službu, mezinárodní meziknihovní výpůjční službu a zhotovování xerokopií.

obrázek zamknutého zámečku - stránka s tímto označením je přístupná z interní sítě ÚMCH nebo po přihlášení přes ezproxy.

Knižní novinky
  • Electrospun Polymeric Nanofibers: Insight Into Fabrication Techniques and Biomedical Applications.
    Jayakumar, R., ed. Electrospun Polymeric Nanofibers: Insight Into Fabrication Techniques and Biomedical Applications. Vol. 291. Springer Nature, 2023.
  • Slovník mezinárodních chemických akronymů, symbolů a zkratek : frekventovaný výběr
    MINDL, Jaromír. Slovník mezinárodních chemických akronymů, symbolů a zkratek: frekventovaný výběr. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2019. ISBN 978-80-214-5693-8.
  • Conductive polymers and their composites
    WANG, Yanmin a FENG, Wei. Conductive polymers and their composites. Singapore: Springer, 2022. ISBN 978-981-19-5362-0.
divider