Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i. soustřeďuje informační zdroje pro Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v. v. i. Své služby poskytuje i širokému okruhu uživatelů z řad veřejnosti, studentům a pracovníkům jiných organizací. Najdete zde rozsáhlou sbírku knih, časopisů a encyklopedií z oboru chemie, fyziky, fyzikální chemie polymerů a biomedicinálních polymerů, z nichž mnohé jsou v České republice zcela ojedinělé. Kromě těchto fondů nabízí knihovna přístup do internetových informačních zdrojů, odborných databází, rozsáhlou meziknihovní výpůjční službu, mezinárodní meziknihovní výpůjční službu a zhotovování xerokopií.

obrázek zamknutého zámečku - stránka s tímto označením je přístupná z interní sítě ÚMCH nebo po přihlášení přes ezproxy.

Knižní novinky
  • 140 + 24 úkolů pro zábavné učení cizích jazyků : pro studenty i jazykové lektory
    KUDRNOVÁ, Ivana. 140 + 24 úkolů pro zábavné učení cizích jazyků: pro studenty i jazykové lektory. Praha: Digitální lektoři, 2021. ISBN 978-80-908356-0-3
  • Základy lékařské fyziky. 5.vyd.
    BENEŠ, Jiří, Daniel JIRÁK a František VÍTEK. Základy lékařské fyziky. Páté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5398-3
  • Electromembrane processes : theory and applications / edited by Luboš Novák.
    NOVÁK, Luboš. Electromembrane processes: theory and applications. Berlin: Walter de Gruyter, 2022. ISBN 978-3-11-073945-9
divider