Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v. v. i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2019

4. 2. - 7. 2. 2019


Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i.

pořádá ve dnech

4. 2. - 7. 2. 2019

veřejnou konferenci

28. Kolokvium


jaro léto 
podzim zima


Představení

Kolokvia jsou od roku 1992 výroční interní konferencí Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Reflektují celosvětové trendy základního a aplikovaného výzkumu v oboru makromolekulární chemie a hlavní směry výzkumu ÚMCH AV ČR. Nabízejí zaměstnancům ústavu a dalším hostům prostor pro odbornou diskuzi nad aktuálními výsledky řešených výzkumných projektů s možností rozvíjet vzájemnou spolupráci.

    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Generated on 15.2.2019 from the source modified on 18.1.2019.