Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v. v. i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2019

4. 2. - 7. 2. 2019


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Konference bude zahájena v pondělí 4. 2. 2019 a skončí ve čtvrtek 7. 2. 2019.

Abstrakty k jednotlivým přednáškám naleznete v pdf verzi programu.

Významné přednášky:

Přednášky oceněných pracovníků ÚMCH v roce 2018 - čtvrtek 7. 2. dopoledne

Miroslava Trchová

Why to use advanced vibrational spectroscopic methods in materials science?

Martin Hrubý

Samouspořádané polymerní materiály pro biomedicínské aplikace

Patrycja Bober

Polypyrrole - enhancement of conductivity

Jak se dělá věda jinde - čtvrtek 7. 2. odpoledne

Mária Omastová, ÚSTAV POLYMÉROV SAV

Smart 2D nanoplatforms for advanced application

Petr Špalek, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Kolejová vozidla a anizotropní materiály


Na závěr konference proběhne panelová diskuze na téma: Proč i věda potřebuje PR.
Moderuje Michal Babič


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Generated on 15.2.2019 from the source modified on 25.1.2019.