Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v. v. i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2019

4. 2. - 7. 2. 2019


Kontakty


email telefon
Ing. Petr Šálek, Ph.D. salek +420-296809225
RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D. trhlikova +420-296809360
Ing. Michal Babič, Ph.D. babic +420-296809227, +420-325873810
RNDr. Josef Jůza, CSc. juza +420-296809293    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Generated on 15.2.2019 from the source modified on 22.1.2019.