Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v. v. i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2019

4. 2. - 7. 2. 2019


Základ Kolokvií tvoří přednášky, které představují aktuální badatelský i cílený výzkum ÚMCH, jeho nejnovější výsledky, výhledy i případné problémy. Své místo v nich však mají i přednášky, které informují o nově řešených výzkumných problematikách, nebo o nově zaváděných přístrojích a metodikách, o jejich možnostech i úskalích. Obdobně je možné uceleně prezentovat servisně provozované přístroje a metody, včetně podmínek jejich využití.

Součástí Kolokvií jsou také přednášky pracovníků ústavu oceněných v uplynulém roce a hostů z jiných výzkumných institucí a soukromého sektoru v rámci sekce „Jak se dělá věda jinde“. Příležitost pro zamyšlení se nad určitým problémem naší práce či celospolečenským tématem, které naši práci ovlivňují, přináší závěrečná panelová diskuze. Mimo jiné se v rámci Kolokvií předá cena za nejlepší doktorandskou či post-doktorandskou přednášku a tradičně bude Kolokvium ukončeno volnou diskuzí spolu s pohoštěním v klubech B a C.

Informace k přednášce

Nově již nebudeme přednášky kategorizovat a budete ušetřeni volby tematického okruhu. Délka přednášky je standardně 25 minut, kdy celkový čas zahrnuje i prostor pro otázky a diskuzi. Je třeba dbát na to, aby vždy byl zachován čas i na diskuzi u jednotlivých příspěvků (5 - 10 minut). Po včasné předchozí domluvě je možné délku přednášky dle potřeby upravit (kontaktujte Petra Šálka nebo Olgu Trhlíkovou).

Doporučený jazyk přednášky je angličtina. V případě přednášky v českém jazyce je vyžadována elektronická prezentace v angličtině. Jazyk přednášky bude možno zvolit při přihlášení příspěvku na konferenci.

Projekční technika:

Pro vlastní prezentaci bude k dispozici data-projektor s PC. Instalace a vyzkoušení počítačové projekce bude možné již ve čtvrtek 31. 1. 2019 od 14.00 a pak vždy před začátkem jednotlivých bloků přednášek.

Požadavky k přednáškám oceněných pracovníků, hostů a pro panelovou diskuzi se řeší individuálně.

Informace k posterům

Kolokvia jsou skvělou příležitostí pro prezentaci výsledků formou posteru. Je možné vystavit postery, které již byly prezentovány na jiných konferencích.

Výstavka posterů bude probíhat po celou dobu konání Kolokvia v klubu B a C. Z kapacitních důvodů je maximální počet posterů 20. Pro setkání s autory posterů jsou vymezeny prodloužené dopolední i odpolední přestávky na občerstvení (cca 20 min), které se bude podávat v klubech B a C.

Instalace posterů bude možná již v pátek 1. 2. 2019.


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Generated on 15.2.2019 from the source modified on 30.1.2019.