Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2012

20.2. - 23.2.2012


Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i.

pořádá ve dnech

20.2. - 23.2.2012

veřejnou konferenci

21. Kolokvium


jaro léto 
podzim zima


Obecné informace

Cílem Kolokvia, které je pořádáno již pojednadvacáté, je poskytnout všem pracovníkům ÚMCH AV ČR, v.v.i. veřejné fórum pro odborné diskuse nad aktuálními výsledky badatelských projektů řešených v roce 2011. Letošní Kolokvium je určeno především k prezentaci nejvýznamnějších celkových i dílčích výsledků výzkumných programů řešených v ÚMCH AV ČR v.v.i., nezávisle na formálním začlenění do jednotlivých grantových projektů. Přednášet o dosažených výsledcích by se mělo stát věcí prestiže každého vědeckého pracovníka zapojeného do řešení projektu, zvláště pak studentů a mladších spolupracovníků.

    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Generated on 10.4.2012 from the source modified on 16.11.2011.