Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2016

15. - 18. 2. 2016


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Konference bude zahájena v pondělí 15. 2. 2016 a skončí ve čtvrtek 18. 2. 2016.

Prezentace jsou rozděleny do následujících bloků:

A) Biologicky aktivní polymery

A1 - Diagnostika, terapeutika, imunosenzory
A2 - Funkční biomateriály a implantáty


B) Funkční polymerní materiály

B1 - Syntéza, modifikace a vlastnosti

C) Molekulární a supramolekulární systémy

C1 - Samouspořádání molekul v roztoku a taveninách, polymerní sítě
C2 - Struktura a dynamika molekul - spektroskopie, modelování, výpočty

D) Materiály pro technické aplikace

D1 - Nanokompozity, polymerní směsi
D2 - Separace a transport
D3 - Fotonika, fotofyzikální procesy, vodivost

E) Přednášky hosta ÚMCH AV ČR, v.v.i.

aneb Jak se dělá věda jinde

F) Přednášky vyznamenaných pracovníků ÚMCH AV ČR

Na závěr konference proběhne panelová diskuze na téma:

Hodnocení vědeckých výstupů

s hostem

doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D.


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 4.5.2016 from the source modified on 29.1.2016.