Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2016

15. - 18. 2. 2016


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Středa   17.2.2016

Sekce D1

Materiály pro technické aplikace (nanokompozity, polymerní směsi)

Předsedající: Milena Špírková

9:00-9:25

Miroslav Šlouf

Strong synergistic effects in mechanical properties of PLA/PCL blends

9:25-9:50

Beata Strachota

Structure formation and mechanical properties of nano-structured smart hydrogels with rapid response and high extensibility

9:50-10:10

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Miroslav Šlouf

10:10-10:35

Sergii Ponyrko

Polymery s tvarovou pamětí

10:35-11:00

Vítězslav Zima

Intercalation of aminopyridine push-pull molecules into layered materials: Effect on the linear and nonlinear optical properties

11:00-13:00

Přestávka

Oběd

Sekce D3

Materiály pro technické aplikace (fotonika, fotofyzikální procesy, vodivost)

Předsedající: Věra Cimrová

13:00-13:25

David Rais

Coordination polymer probed by polarized light pulses to estimate the chain length

13:25-13:50

Dharmalingam Kurunthu

Transient absorption spectroscopy of thin polythiophene layers with gold nanoparticles

13:50-14:15

Francesco Piana

High-K insulating materials for flexible organic electronics

14:15-14:30

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Drahomír Výprachtický

14:30-14:55

Věra Cimrová

Semiconducting conjugated copolymer series for organic photonics and electronics

14:55-15:20

Aleš Růžička

Photophysical and electroluminescent properties of poly(1,4-phenylene-ethynylene)-alt-poly(1,4-phenylene-vinylene)s with various dissymmetric substitution of alkoxy side chains


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 4.5.2016 from the source modified on 11.2.2016.