Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2016

15. - 18. 2. 2016


Kontakty


email telefon
Ing. Michal Babič, PhD. babic +420-296809227
Mgr. Petr Chytil, PhD. chytil +420-296809230
RNDr. Josef Jůza, CSc. juza +420-296809293
Ing. Jana Kredatusová, PhD. kredatusova +420-296809293

Vědecko-organizační výbor:

Na vyváženost programu konference bude dbát vědecko-organizační výbor
    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 4.5.2016 from the source modified on 20.11.2015.