Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2016

15. - 18. 2. 2016


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Čtvrtek   18.2.2016

Sekce A2

Biologicky aktivní polymery (funkční biomateriály a implantáty)

Předsedající: Vladimír Proks

9:00-9:25

Tomáš Sedlačík

Kryogely syntetických polyaminokyselin pro využití ve tkáňovém inženýrství

9:25-9:50

Jakub Hrib

Tkáňové expandéry na bázi poly(styren-co-maleinanhydrid)

9:50-10:15

Miroslav Vetrík

Black Orlon - bone cells cultivation

10:15-10:45

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Hana Studenovská

10:45-11:10

Štěpán Popelka

Nanofibrous carrier for transplantation of retinal pigment epithelial cells

11:10-11:35

Marta Kumorek

FGF-2- functionalized polyelectrolyte multilayers

11:35-12:00

Eliška Mázl Chánová

The effect of surface distribution and character of biomimetic motif on bone tissue formation

12:00-13:00

Přestávka

Oběd

Předsedající: Petr Chytil

13:00-13:25

Jan Kučka

Radiochemická laboratoř

13:25-13:50

Dana Kubies

BIOCEV: co, kdo, kde

13:50-14:00

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Sekce E

Přednášky hostů ÚMCH AV ČR, v.v.i., aneb
Jak se dělá věda jinde

Předsedající: Michal Babič

14:00-14:45

prof. Petr Sysel

(VŠCHT Praha)

Polyimidy - speciální polymery

14:45-15:15

Dr. Jakub Reiter

(BMW Group, München)

Polymers vs. ionic liquids for lithium-ion and lithium-oxygen batteries.

The presentation will briefly show different approaches how to substitute the state-of-art electrolytes in Li-ion batteries. The main part will focus on Li-Oxygen batteries that are recently still under development and attract attention of many scientific teams. Our ABILE consortium discovered new solutions for future Li-O2 batteries, especially in electrolytes based on ionic liquids. These electrolytes can be also used in Li-ion cells to improve safety.

Sekce F

Přednášky vyznamenaných pracovníků ÚMCH AV ČR

15:15-15:40

Petr Štěpánek

Nadmolekulární struktury a samouspořádávací procesy polymerů

15:40-16:00

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C


Předsedající: Michal Babič

16:00

Panelová diskuze: Hodnocení vědeckých výstupů.

Diskuze o vypovídací hodnotě publikačních statistik a indexů.

Host panelové diskuze: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (CERGE-EI), expert v oborech ekonomie trhu práce, ekonomie školství a vzdělávání, bibliometrická analýza. Zabývá se problematikou institucionálního hodnocení a financování výzkumu. V oblasti své odbornosti působí jako poradce v otázkách veřejných politik pro řadu domácích a mezinárodních institucí.

17:00-19:00

Závěrečný banket a neformální diskuze    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 4.5.2016 from the source modified on 4.2.2016.