Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2016

15. - 18. 2. 2016


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Úterý   16.2.2016

Sekce C1

Molekulární a supramolekulární systémy (samouspořádání molekul v roztoku a taveninách, polymerní sítě)

Předsedající: Jiří Pánek

9:00-9:25

Leonid Kaberov

Poly(2-oxazolines) triblock copolymers with mutually immiscible hydrophilic, hydrophobic and fluorophilic blocks

9:25-9:50

Sergey Filippov

Block and gradient copoly(2-oxazoline) micelles: Strikingly different on the inside

9:50-10:15

Jiří Trousil

Nanoformulace rifampicinu pro léčbu tuberkulózy: příprava a fyzikálně-chemická charakterizace

10:15-10:45

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Sergey Filippov

10:45-11:10

Jiří Pánek

Interakce polymerních nanočástic s biologickým prostředím - pohled metody FLIM

11:10-11:35

Miroslava Dušková

Mechanical responses of hydrogels

11:35-13:00

Přestávka

Oběd

Sekce B1

Funkční polymerní materiály (syntéza, modifikace
a vlastnosti)

Předsedající: Miroslav Janata

13:00-13:25

Miloš Netopilík

SEC separation under conditions approaching equilibrium

13:25-13:50

Anna Riabtseva

Functional micelles formed by branched polymeric surfactants: synthesis, characteristics, and application as nanoreactors and carriers


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 4.5.2016 from the source modified on 29.1.2016.