cbmp  

Centrum
Bio-Medicinálních
Polymerů

Služby
co Vám můžeme nabídnout

°4 aktual Služby

     Nabízíme využití nejnovějšího přístrojového vybavení vhodného pro realizaci široké škály metod a konzultace experimentálního provedení, analýzu a statistické vyhodnocení výsledků výzkumu.

BioLAB

Laboratoř bio-makromolekulárních analýz

 • základní vědecký výzkum působení biomateriálů na buněčné systémy
 • metodická spolupráce s dalšími laboratořemi ústavu
 • udržování a doplňování přístrojového vybavení
 • vzdělávání pracovníků laboratoří v mezioborovém výzkumném přístupu
 • vědecká výchova studentů doktorských studijních programů

...více  

RadioLAB

Radionuklidová polymerní laboratoř

 • radioznačení nízkomolekulárních a makromolekulárních látek za účelem jejich stopování v medicínských i průmyslových aplikacích
 • využití citlivých a selektivních radioanalytických metod pro polymery
 • spolupráce při vývoji radiofarmak a jejich lékových forem, především na bázi supramolekulárních systémů
 • spolupráce při vývoji polymerních materiálů pro radionuklidové technologie pro zdraví a životní prostředí

...více  

MorfoLAB

Morfologická polymerní laboratoř

 • studium morfologie (neboli nadmolekulární struktury) polymerních systémů
 • zjišťování mikromechanických vlastností polymerů, polymerních směsí a kompozitů
 • reometrická charakterizace polymerních materiálů


...více