cbmp  

Centrum
Bio-Medicinálních
Polymerů

RadioLAB
Radionuklidová polymerní laboratoř

°1 aktual RadioLAB
Radionuklidová polymerní laboratoř

      Přestože radionuklidy jsou v lékařství a vědách o živé přírodě dlouho a úspěšně zavedeny, v kombinaci s polymery se otevírájí nové perspektivy pro biomedicínu. Radioizotopy se používají k molekulárnímu zobrazování in vivo, a to metodami scintigrafickými (např. planární scintigrafie, SPECT) nebo tomografickými (PET). Velmi perspektivní jsou diagnostické systémy kombinující výhody různých zobrazovacích modalit, např. vysokou citlivost scintigrafie s vysokým rozlišením magnetické rezonance (MRI) nebo fluorescenčního zobrazování. Radiodiagnostiku lze navíc výhodně spojit s terapií v systémech pro teranostiku (theranostics) - dnes velmi progresivní „ušití“ terapie na míru, poskytující zpětnou vazbu pomocí zobrazení biodistribuce léčiva před podáním další dávky.

      Nezastupitelné místo mají radioanalytické metody a radioizotopové stopování v biomedicinálním výzkumu implantátů pro humánní medicínu, jednak díky jednoduchosti a univerzálnosti metody, ale především kvůli vyskoké koncentrační citlivosti, která není prakticky dosažitelná žádnou jinou používanou metodou a která je obecně důležitá pro vývoj nových biomateriálů, napr. pro tkáňové inženýrství.

      V těchto příkladech a celé řadě dalších aplikací mohou polymery přispět ke konstrukci pokročilých biomedicínských systémů – například přípravou dobře definovaných implantátů pro tkáňové inženýrství nebo magnetických nanočástic s biokompatibilními povrchem a radioaktivní značkou.

       Radionuklidová laboratoř ÚMCH je v současné době jedním z mála pracovišť v Evropě, kde lze studovat a vyvíjet polymery pro medicínské aplikace za použití radionuklidového značení.

°2 hlavní aktivity laboratoře

  • základní vědecký výzkum syntézy, vlastností a účinků polymerů nesoucích radionuklidy
  • vzdělávání pracovníků laboratoří v mezioborovém výzkumném přístupu
  • vědecká výchova studentů doktorských studijních programů
  • metodická spolupráce s dalšími laboratořemi ústavu

cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp

°3 služby

      nabídka pro veřejnost

  • radioznačení nízkomolekulárních a makromolekulárních látek za účelem jejich stopování v medicínských i průmyslových aplikacích
  • využití citlivých a selektivních radioanalytických metod pro polymery
  • spolupráce při vývoji radiofarmak a jejich lékových forem, především na bázi supramolekulárních systémů
  • spolupráce při vývoji polymerních materiálů pro radionuklidové technologie pro zdraví a životní prostředí

°4 podpora

Vybudování centra je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/28043, realizační fáze projektu: 1. 9. 2012 - 30. 11. 2013.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz