cbmp  

Centrum
Bio-Medicinálních
Polymerů

Laboratoře
na čem a s čím pracujeme

°0 aktual Laboratoře

BioLAB

Laboratoř bio-makromolekulárních analýz

BioLAB se soustředí na molekulárně biologické techniky a na popis primárních reakcí buňky při kontaktu s polymerním bio-materiálem či makromolekulárním systémem nesoucím biologicky aktivní látky či struktury.

více

RadioLAB

Radionuklidová polymerní laboratoř

cbmp

RadioLAB rozšiřuje využití vysoce citlivých radioizotopových technik ke kvantifikaci aktivních součástí polymerních systémů v bio-materiálech a zaměří se na přípravu a charakterizaci radionuklidových polymerních systémů využitelných využití v terapii a diagnostice.

více

MorfoLAB

Morfologická polymerní laboratoř

MarfoLAB využívá specifické mikroskopické techniky umožňující v sub-mikronovém rozlišení sledovat morfologické charakteristiky polymerních gelů a nadmolekulárních polymerních struktur nacházejících se ve stavu, jaký lze u nich očekávat v prostředí organizmu, a dále se zaměří na vyhodnocování difúzních vlastností a dynamiky aktivních látek v takových systémech.

více