cbmp

Centrum
Bio-Medicinálních
Polymerů

imc

INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I.

       Základním cílem našeho mezioborového inovačního centra je rozvíjet uplatnění polymerů a pokročilých makromolekulárních systémů v nových léčebných, diagnostických nebo biotechnologických přípravcích a postupech, vyvíjet speciální polymery využitelné v lékařství a bio-technologiích a v neposlední řadě vychovávat budoucí vědecké a vývojové pracovníky pro tyto perspektivní obory.
 

°0 lab Laboratoře

BioLAB

Laboratoř bio-makromolekulárních analýz

se soustředí na molekulárně biologické techniky a na popis primárních reakcí buňky při kontaktu s polymerním bio-materiálem či makromolekulárním systémem nesoucím biologicky aktivní látky či struktury..
cbmp
více...

RadioLAB

Radionuklidová polymerní laboratoř

rozšíří využití vysoce citlivých radioizotopových technik ke kvantifikaci aktivních součástí polymerních systémů v bio-materiálech a zaměří se na přípravu a charakterizaci radionuklidových polymerních systémů využitelných využití v terapii a diagnostice.
cbmp
více...


MorfoLAB

Morfologická polymerní laboratoř

bude využívat specifické mikroskopické techniky umožňující v sub-mikronovém rozlišení sledovat morfologické charakteristiky polymerních gelů a nadmolekulárních polymerních struktur nacházejících se ve stavu, jaký lze u nich očekávat v prostředí organizmu.
cbmp
více...


°1 aktual náplň projektu


       Moderní biomateriálový a biomedicínský výzkum si klade za cíl vytvořit komplexní polymerní systémy, které se aktivně účastní interakcí s biologickým prostředím, pozitivně ovlivňují reakci buněk okolní tkáně či kontrolovaně uvolňují biologicky účinné látky (např. terapeutika nebo geny) do cílové tkáně. Tyto moderní systémy otevírají nové možnosti pro terapii závažných onemocnění (nádorová onemocnění, degenerativní choroby), pro regenerační medicínu, náhradu tkání i pro nové metody lékařské diagnostiky. Poznání vztahů a interakcí mezi syntetickým materiálem a složkami biologických systémů na detailní, molekulární úrovni je základním předpokladem pro další kvalitativní pokrok v této oblasti.

       Předmětem projektu CBMP je vytvoření mezioborového inovačního centra pro výzkum speciálních polymerů využitelných v lékařství a bio-technologiích. Projekt je realizován soustředěním současných kapacit ÚMCH s bio-makromolekulárním zaměřením a doplněním jejich experimentálních možností to technické vybavení a přístroje, které jsou určeny ke studiu vlastností a interakcí polymerních bio-materiálů v biologickém prostředí. Nově vznikající centrum umožní překonat znalostní a komunikační barieru mezi úrovní poznatků dosahovaných chemickým a inženýrským výzkumem a úrovní nezbytnou pro aplikaci biomateriálů v biologii či lékařství.

cbmp    cbmp    cbmp

°2 aktual podpora projektu


       Vytvoření centra bylo podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Díky této podpoře a také úsilí mnoha pracovníků ústavu se podařilo tento záměr úspěšně uskutečnit a k 30. listopadu 2013 vybudování centra dokončit.