cbmp  

Centrum
Bio-Medicinálních
Polymerů

MorfoLAB
Morfologická polymerní laboratoř

°1 aktual MorfoLAB
Morfologická polymerní laboratoř

      Morfologie polymerních systémů má zásadní vliv na užitné vlastnosti jako např. pevnost či houževnatost. V laboratoři se hodnotí nadmolekulární struktura polymerních systémů v pevné fázi i kapalné fázi (morfologie, mikroskopie), souvislost mezi strukturou a vlastnostmi na mikroúrovni (mikromechanické vlastnosti) i vývoj fázové struktury v tavenině (reologie s optickou detekcí). Přístrojové vybavení odpovídá těmto uvedeným oblastem, hlavní část tvoří světelné a elektronové mikroskopy optimalizované pro výzkum polymerních systémů, dále mikrotvrdoměr, mikrotrhací stroj a reometr s mikroskopickou detekcí změn nadmolekulární struktury.

      Pokud jde o výzkumnou činnost, laboratoř jednak vede vlastní projekty zaměřené na nadmolekulární strukturu polymerních materiálů, jednak spolupracuje s řadou výzkumných skupin uvnitř ústavu i mimo něj (další ústavy akademie, univerzity a firmy v ČR; zahraniční spolupráce s Polskem, Německem, Itálií). Pokud jde o zkoumané materiály, škála pokrývá prakticky celou oblast polymerního výzkumu: homopolymery, kopolymery, polymerní směsi, polymerní mikro a nanokompozity, porézní membrány, hydrogely, polymerní mikro a nanočástice i samouspořádané polymerní systémy ve vodě.

      Přístrojové vybavení laboratoře lze najít přímo na stránkách Ústavu http://www.imc.cas.cz/cz/umch/o_morpho_eq.html

°2 hlavní aktivity laboratoře

  • studium morfologie (neboli nadmolekulární struktury) polymerních systémů
  • zjišťování mikromechanických vlastností polymerů, polymerních směsí a kompozitů
  • reometrická charakterizace polymerních materiálů

cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp

°3 služby

      Co můžeme nabídnout veřejnosti

  • určení morfologie polymerních směsí, lokalizace kompatibilizátoru
  • morfologie (nano)kompozitů, dispergace plniva
  • morfologie (nano)částic a hydrogelů v přirozeném i zmrazeném stavu
  • určení mikromechanických vlastností (jako např. mikrotvrdost, „mikrocreep“, mikroplasticita)

°4 podpora

Vybudování centra je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/28043, realizační fáze projektu: 1. 9. 2012 - 30. 11. 2013.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz