cbmp  

Centrum
Bio-Medicinálních
Polymerů

o Nás
kdo jsme a kam kráčíme

°1 aktual o Nás

Centrum bio-medicinálních polymerů (CBMP)

      CBMP je mezioborové inovační centrum pro výzkum speciálních polymerů využitelných v lékařství a bio-technologiích. Projekt vybudování centra byl realizován soustředěním současných kapacit ÚMCH s bio-makromolekulárním zaměřením a doplněním jejich experimentálních možností o technické vybavení a přístroje, které jsou určeny ke studiu vlastností a interakcí polymerních bio-materiálů v biologickém prostředí. Takto vzniklé centrum pomáhá překonat znalostní a komunikační barieru mezi úrovní poznatků dosahovaných chemickým a inženýrským výzkumem a úrovní nezbytnou pro aplikaci biomateriálů v biologii či lékařství.

      Pro potřeby centra bylo adaptováno asi 150 m2 existujících laboratorních prostor, na nichž byly v rámci realizace projektu CBMP zřízeny a vybaveny tři nové laboratoře zaměřené na metodické přístupy, které jsou klíčové pro cílený bio-materiálový výzkum a které na požadované úrovni dosud chyběly v ústavu i na spolupracujících pracovištích.

°2 aktual Laboratoře

BioLAB

Laboratoř bio-makromolekulárních analýz

se soustředí na molekulárně biologické techniky a na popis primárních reakcí buňky při kontaktu s polymerním bio-materiálem či makromolekulárním systémem nesoucím biologicky aktivní látky či struktury.

více...

RadioLAB

Radionuklidová polymerní laboratoř

rozšiřuje využití vysoce citlivých radioizotopových technik ke kvantifikaci aktivních součástí polymerních systémů v bio-materiálech a zaměří se na přípravu a charakterizaci radionuklidových polymerních systémů využitelných využití v terapii a diagnostice.

více...

MorfoLAB

Morfologická polymerní laboratoř

využívá specifické mikroskopické techniky umožňující v sub-mikronovém rozlišení sledovat morfologické charakteristiky polymerních gelů a nadmolekulárních polymerních struktur nacházejících se ve stavu, jaký lze u nich očekávat v prostředí organizmu, a dále se zaměří na vyhodnocování difúzních vlastností a dynamiky aktivních látek v takových systémech.

více...

°3 cbmp průmyslový výzkum a aplikace

      CBMP jako inovační jednotka, zaměřená na průmyslový výzkum a na praktickou aplikaci výsledků základního bio-makromolekulárního výzkumu, současně představuje nástroj k ekonomickému zhodnocení výzkumného potenciálu ústavu. Vytvoření specializovaného inovačního centra je součástí strategie, kterou ústav zvolil k soustředění svých kapacit na zvlášť perspektivní směry vědy a k efektivnějšímu přenosu výsledků základního výzkumu do praxe.

°4 podpora

Vybudování centra je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/28043, realizační fáze projektu: 1. 9. 2012 - 30. 11. 2013.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz