cbmp  

Centrum
Bio-Medicinálních
Polymerů

Aktuality
novinky z našich laboratoří

°3 aktual Aktuality

4. ETAPA

13. 11. 2013

Realizace dodávky zařízení „Měřič aktivity radionuklidových zářičů.“

3. ETAPA

17. 10. 2013

Realizace dodávky zařízení „Laserový rastrovací konfokální mikroskop (LSCM) s modulem pro fluorescenční korelační spektroskopii (FCS).“

14. 10. 2013

Nástup pracovnice na nově vytvořené pracovní místo CBMP – Lenka Hummerová

27. 9. 2013

Realizace dodávky zařízení „Cryo-nástavec k transmisnímu elektronovému mikroskopu (Cryo-TEM).“


17. 9. 2013

Realizace dodávky přístroje na analýzu buněk „Fluorescenční průtoková cytometrie (FACS).“

1. 9. 2013

Nástup pracovnice na nově vytvořené pracovní místo CBMP – Mgr. Zuzana Hvězdová

2. ETAPA

21. 8. 2013

Realizace dodávky zařízení „Měřící systém pro gelovou permeační chromatografii (GPC) s PDA a LS detektorem.

12. 8. 2013

Realizace dodávky zařízení „Nanoindentor.“

7. 6. 2013

Realizace dodávky zařízení „Autokláv.“


3. 6. 2013

Realizace dodávky zařízení „Centrifuga.“

3. 6. 2013

Realizace dodávky zařízení „Inkubátor s atmosférou CO2 .“

21. 5. 2013

Realizace dodávky zařízení „Laminární box.“


20. 5. 2013

Realizace dodávky zařízení „Mrazicí box do teploty -150 °C.“

1. 5. 2013

Nástup do zaměstnání pracovníka na nově vytvořené pracovní místo CBMP – Mgr. Olga Janoušková, Ph.D.

3. 4. 2013

Realizace dodávky přístroje „Spektrofluorometr na mikrodestičky.“


28. 3. 2013

Realizace dodávky zařízení „Přístroj pro stanovení polymerázové řetězové reakce v reálném čase (RT-PCR).“

13. 3. 2013

Realizace dodávky zařízení „Přístroj pro měření zeta potenciálu, velikosti a molekulové hmotnosti částic dispergovaných v roztocích.“

1. 3. 2013

Nástup do zaměstnání pracovníka na nově vytvořené pracovní místo CBMP – Mgr. Anita Höcherl, Ph.D.

1. ETAPA

1. 2. 2013

Nástup do zaměstnání pracovníka na nově vytvořené pracovní místo CBMP – Mgr. Lucie Cuchalová, Ph.D.

1. 2. 2013

Realizace dodávky přístroje „Digitální jednotka pro měření planární autoradiografie s vysokým rozlišením“

28. 1. 2013

Realizace dodávky zařízení „Kapalinový chromatografický systém pro měření distribucí molárních hmotností radioznačených polymerů rozměrově vylučovací chromatografií s detektorem pro statický rozptyl světla“

16. 1. 2013

Realizace dodávky zařízení „Přístrojový set pro inkorporační analýzu 3H-thymidinu“

11. 12. 2012

Realizace dodávky zařízení „Systém vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro komplexní analýzu radioznačených nízkomolekulárních látek“