Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2015

16.2. - 19.2.2015


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Seznam posterových prezentací
č. Jméno Téma

Sekce A1

Biologicky aktivní polymery (diagnostika, terapeutika, imunosenzory)

1

Maaria Rabyk

Glycogen-based materials for tissue engineering

2

Uliana Kostiv

Upconverting nanoparticles for biomedical application

3

Jana Koubková, Vladimír Proks, Miroslava Trchová

Monodisperse poly(glycidyl methacrylate) microspheres coated with zwitterionic polymer

4

Vladimír Šubr, Eva Koziolová

Polymer inhibitors of ABC transporter overcoming multidrug resistance: synthesis, characterization and in vitro evaluation

Sekce A2

Funkční biomateriály a implantáty

5

Jana Svobodová

Poly(amino acid)-based fibrous scaffolds modified with surface-pendant peptides for cartilage tissue engineering

6

Eliška Mázl Chánová

Modification of polylactide surfaces with PLA-b-PEO nano-colloids

Sekce B1

Funkční polymerní materiály (syntéza, modifikace a vlastnosti)

7

Miloš Netopilík

Estimation of grafting and random branching by SEC with light-scattering, viscosity and concentration detection

8

Olga Trhlíková

LC and PyGC analysis of the poly(4-methyl styrene-graft-2-vinyl pyridine) copolymer

9

Cristina de Garcia Venturini

Thermoresponsive behavior of nanogels based on the new amphiphilic PEO-b-PEtOx-b-PCL triblock copolymer

Sekce C1

Molekulární a supramolekulární systémy (samouspořádání molekul v roztoku a taveninách, polymerní sítě)

10

Anna Bogomolova

Self-assembly thermodynamics of pH-responsive amino-acid- 2 based polymers with a nonionic surfactant

11

Jiří Pánek

Comparative studies of CMC of block and gradient poly(2-oxazolines): FCS, ITC and DLS

Sekce C2

Molekulární a supramolekulární systémy (struktura a dynamika molekul, spektroskopie, modelování výpočty, rentgenová difrakce)

12

Rafal Konefał, Jiří Spěváček, Eva Čadová

NMR study of thermoresponsive behaviour of poly(ethylene glycol)-b-poly(n-isopropylacrylamide) copolymer in water solution

13

Nikolay Kotov

Spectroscopic and X-ray scattering studies of the interactions of Pluronic® with cellulose dissolved in ionic liquid

Sekce D1

Materiály pro technické aplikace (nanokompozity, polymerní směsi)

14

Aleksandra Ostafińska

Morphology development of melt mixed PLA/PCL blends using program MDISTR

Sekce D3

Materiály pro technické aplikace (fotonika, fotofyzikální procesy, vodivost)

15

David Rais

Photophysical behaviour of oligomeric thiophenes bis-functionalized with terpyridine chelating groups and their complexes with Zn(II)

16

Bartosz Paruzel

Relationship between morphology and electrical conductivity during annealing process of poly(3-hexylthiophene) layer with thin gold nanoparticles surface layer


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 14.8.2015 from the source modified on 16.2.2015.