Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2015

16.2. - 19.2.2015


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Úterý   17.2.2015

Sekce C2

Molekulární a supramolekulární systémy (struktura a dynamika molekul, spektroskopie, modelování, výpočty, rentgenová difrakce)

Předsedající: Petr Černoch

9:00-9:25

Miloš Netopilík

Can the branching exponent reliably relate the branching indexes?

9:25-9:50

Alexander Zhigunov

Polymeric nanocomposites containing metallacarborane: characterization by means of small-angle X-ray and neutron scattering

9:50-10:15

Borislav Angelov

Millisecond kinetics of therapeutic protein loading in lipid nanocarriers

10:15-10:45

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Jiří Brus

10:45-11:10

Ivana Šeděnková

In-situ infrared spectroscopy of oligoaniline intermediates created under alkaline conditions

11:10-11:35

Brus J., Kobera L., Urbanová M.,
Klein P., Sazama P.

Spolupráce ÚMCH & ÚFCH AV ČR: Využití NMR krystalografie pro pochopení katalytické aktivity zeolitů

11:35-12:00

Jiří Czernek

Struktura malých látek v polymerních matricích

12:00-13:00

Přestávka

Oběd

Sekce C1

Molekulární a supramolekulární systémy (samouspořádání molekul v roztoku a taveninách, polymerní sítě)

Předsedající: Jaroslav Stejskal

13:00-13:25

Jiří Spěváček

Fázový přechod v hydrogelech termoresponzivních interpenetrujících polymerních sítí

13:25-13:50

Sergej Filippov

Něco o stabilitě nanodiamantových šperků ve vodných roztocích

13:50-14:00

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Petr Štěpánek

14:00-14:25

Volodymyr Lobaz

Germanium-polysaccharide and tungsten-polysaccharide complexations as a new way of nanoparticle coating

14:25-14:50

Miroslav Šlouf

Microscopy of nanoparticles in solution


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 14.8.2015 from the source modified on 11.2.2015.