Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2015

16.2. - 19.2.2015


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Konference bude zahájena v pondělí 16. 2. 2015 a skončí ve čtvrtek 19. 2. 2015.

Prezentace jsou rozděleny do následujících bloků:

A) Biologicky aktivní polymery
A1 - Diagnostika, terapeutika, imunosenzory
A2 - Funkční biomateriály a implantáty


B) Funkční polymerní materiály
B1 - Syntéza, modifikace a vlastnosti

C) Molekulární a supramolekulární systémy
C1 - Samouspořádání molekul v roztoku a taveninách, polymerní sítě
C2 - Struktura a dynamika molekul - spektroskopie, modelování, výpočty

D) Materiály pro technické aplikace
D1 - Nanokompozity, polymerní směsi
D2 - Separace a transport
D3 - Fotonika, fotofyzikální procesy, vodivost

E) Přednášky hosta ÚMCH AV ČR, v.v.i. aneb Jak se dělá věda jinde

F) Přednášky vyznamenaných pracovníků ÚMCH AV ČR

Předání Medaile J. Heyrovského prof. Karlu Ulbrichovi

Panelová diskuse na téma

Vědec bez grantu jako studna bez vody?

jíž se zúčastní

prof. Jiří Chýla, CSc., fyzik, pedagog (FÚ AV ČR), člen Akademické rady AV ČR
RNDr. František Rypáček, CSc., ředitel ÚMCH AV ČR


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 14.8.2015 from the source modified on 12.2.2015.