Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2015

16.2. - 19.2.2015


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Středa   18.2.2015

Sekce A1

Biologicky aktivní polymery (diagnostika, terapeutika, imunosenzory)

Předsedající: Martin Hrubý

9:00-9:25

Tomáš Riedel

Detekce protilátek proti žloutence v séru a ve slinách

9:25-9:50

Alessandro Jäger

Preparation of polymer nanoparticles for biomedical applications

9:50-10:15

Petr Štěpánek

Interaction of polymer nanoparticles with biological media

10:15-10:45

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Michal Pechar

10:45-11:10

Aneta Pospíšilová

Nádorová diagnostika na bázi glykogenu

11:10-11:35

Vitalii Patsula

Preparation, characterization and surface modification of uniform magnetite nanoparticles

11:35-12:00

Ondřej Sedláček

Polymery pro nukleární medicínu

12:00-13:00

Přestávka

Oběd

Předsedající: Hana Kostková

13:00-13:25

Alena Braunová

Amphiphilic block copolymers useful as MDR inhibitors as well as drug delivery systems

13:25-13:50

Martin Studenovský

Polymerní donory oxidu dusnatého pro zvýšení akumulace kancerostatik v pevných nádorech

13:50-14:15

Libor Kostka

Gene delivery: New generation of well-defined polycations

14:15-14:30

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Petr Chytil

14:30-14:55

Vladimír Šubr

"Ibodies" - Synthetic polymers for recognition and imaging

14:55-15:20

Richard Laga

Syntetické polymerní vakcíny

15:20-15:45

Sébastien Lecommandoux

Polymerosomes as drug delivery systems


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 14.8.2015 from the source modified on 11.2.2015.