Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2015

16.2. - 19.2.2015


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Čtvrtek   19.2.2015

Sekce B1

Funkční polymerní materiály (syntéza, modifikace a vlastnosti)

Předsedající: Zdena Sedláková

9:00-9:25

Svetlana Petrova

Synthesis of pH and thermoresponsive block copolymers based on PEO, PCL and PEtOx with different architecture

9:25-9:50

Vladimír Raus

ATRP of POSS monomers revisited

9:50-10:15

Miroslava Dušková

Deformation responses of hydrogels

10:15-10:45

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Sekce D1

Materiály pro technické aplikace (nanokompozity, polymerní směsi)

Předsedající: Jana Kredatusová

10:45-11:10

Pavel Horák

Materiály na bázi chemicky modifikovaného škrobu

11:10-11:35

Ivan Fortelný

Velikost částic ve směsích nemísitelných polymerů: Teorie a experiment

11:35-12:00

Aleksandra Gawełczyk

Polyurethanes based on recycled polycarbonates

12:00-13:00

Přestávka

Oběd

Sekce E

Přednášky hostů ÚMCH AV ČR, v.v.i., aneb
Jak se dělá věda jinde

Předsedající: Michal Babič

13:00-13:45

Jaroslav Kousal (MFF UK Praha) Polymery v plazmatu zrozené.
Působení plazmatu na polymery a tvorba polymerů v plazmatu. Lesk a bída plazmové polymerace.

Sekce F

Přednášky vyznamenaných pracovníků ústavu

13:45-14:00

Hana Macková

Morphology Control of Magnetic polymer microspheres prepared by heterogeneous polymerizations

14:00-14:30

Jiří Drahoš
předseda AV ČR

Předání Medaile J. Heyrovského prof. Karlu Ulbrichovi

14:30-15:00

Karel Ulbrich

Polymerní konjugáty protoporfyrinu a pirarubicinu pro protinádorovou terapii

15:00-15:15

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Michal Babič

15:15

Panelová diskuze

Vědec bez grantu jako studna bez vody? Diskuze o globální změně finančního klimatu vědeckého biotopu.

Hosté panelové diskuze

Jiří Chýla, fyzik, pedagog (FÚ AV ČR), člen Akademické rady AV ČR pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků a koordinací prací při zpracování Strategie dalšího rozvoje AV ČR,
František Rypáček, ředitel ÚMCH AV ČR

17:00-19:00

Závěrečný banket a neformální diskuze


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 14.8.2015 from the source modified on 11.2.2015.