Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2015

16.2. - 19.2.2015


Program


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

Program - PDF
Seznam posterových prezentaci

Pondělí 16. 2. 2015

9:00-9:10

Zahájení

František Rypáček

Sekce A2

Funkční biomateriály a implantáty

Předsedající: Ognen Pop-Georgievski

9:10-9:35

František Surman

Polymer brushes interfacing blood

9:35-10:00

Ondřej Kaplan

Fibrin coating with immobilized growth factors

10:00-10:25

Vladimír Proks

Strukturované makroporézní hydrogely: kryogelace akrylamidů iniciovaná elektronovým svazkem

10:25-10:40

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Vladimír Proks

10:40-11:05

Naresh Kasoju

Preparation, functionalization and biological response of the anisotropic porous polylactide capsules for potential islet transplantation applications

11:05-11:30

Marta Kumorek

Cellular responses modulated by FGF-2 adsorbed on albumin/heparin layer-by-layer assemblies

11:30-11:55

Dana Kubies

Self-assembled anchor layers / polysaccharide coatings on titanium surfaces: study of functionalization and stability

11:55-13:00

Přestávka

Oběd

Sekce D3

Materiály pro technické aplikace (fotonika, fotofyzikální procesy, vodivost)

Předsedající: Zbyněk Pientka

13:00-13:25

Jan Žitka

Elektrolyty na bázi iontových kapalin a polymerů pro lithium iontové baterie

13:25-13:50

Ladislav Tichý

Expozice GeSbS skel a tenkého filmu UV-nanosekundovým laserem

13:50-14:15

Bartosz Paruzel

Electrical and photoelectrical phenomena in hybrid systems containing gold plasmonic nanoparticles and π-conjugated polymers

14:15-14:30

Přestávka

Občerstvení a diskuze u posterů v klubu B a C

Předsedající: Věra Cimrová

14:30-14:55

Vagif Dzhabarov

Novel polymers for photonics and optoelectronics. Synthesis and photophysical properties

14:55-15:20

Miroslav Menšík

From classical to quantum approach in photogeneration of free charge carriers in polymers

15:20-15:45

Jiří Pfleger

Studium dynamiky excitovaného stavu v konjugovaných polymerech transientní optickou absorpční spektroskopií


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 14.8.2015 from the source modified on 11.2.2015.