Základním cílem projektu je vytvoření interdisciplinárního inovačního centra na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. pro výzkum chování polymerů na rozhraní mezi různými typy materiálů se zaměřením na vývoj a přípravu funkčních rozhraní využitelných při konstrukci sensorů, fotokapacitorů, kompozitních materiálů, nových lékových forem a ve tkáňovém inženýrství.
    
  • interdisciplinární inovační centrum spolupracující s dalšími centry ústavu 
  • základní vědecký výzkum polymerních materiálů
  • vzdělávání pracovníků a výchova studentů doktorských studijních programů


Sense to live longer

Spolupráce:


Partneři:

 

Podpora projektu:

  • Projekt CPS je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
  • Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21545
  • Realizační fáze projektu: 1. 3. 2014 - 15. 6. 2015
  • Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz