Hlavní koordinátor CPS


Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.                                   Centrum polymerních sensorů

tel. +420 296 809 333                                         Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

email: riedel@imc.cas.cz                                 Heyrovského nám. 2 

                                                                              162 06 Praha 6 - Břevnov

                                                                              Česká republika


PolyLAB
Ing. C. Rodriguez-Emmenegger, Ph.D.
tel. +420 296 809 333
rodriguez@imc.cas.cz
InterfaceLAB
Ing. Ognen Pop-Georgievski, Ph.D.
tel. +420 296 809 205
georgievski@imc.cas.cz
SensingLAB
Ing. Tomáš Riedel, Ph.D
tel. +420 296 809 333
riedel@imc.cas.cz