InterfaceLAB

Laboratoř povrchových analýz
Laboratoř povrchových analýz bude zajišťovat analýzu a charakterizaci systémů vytvářených v laboratořích CPS. Zaměří se zejména na povrchově specifické fyzikální, fyzikálně-chemické, spektroskopické a zobrazovací techniky, umožňující v mikronovém, sub-mikronovém a atomárním rozlišení sledovat povrchové, morfologické a strukturní charakteristiky polymerů, nadmolekulárních struktur polymerů a jevů probíhajících na rozhraní dvou pevných fází nebo při kontaktu povrchu materiálu s okolním prostředím.