4.Etapa

     1.3.2015 zahájení 4. etapy projektu

3.6.2015 instalace NMR zobrazovací sondy

12.6.2015 instalace foto-elektrochemické pracovní stanice


3. Etapa

     15.9.2014 zahájení 3. etapy projektu

          2.10.2014 instalace systému pro peptidovou syntézu s UV monitorováním

          11.12.2014 instalace vysokorozlišovacího XPS/ESCA spektrometru

          4.2.2015 instalace spektroskopického elipsometru s křemennou mikrováhou s analýzou

disipace energie


2.Etapa

     1.7.2014 zahájení 2. etapy projektu

          12.9.2014 instalace analytického systému gelové permeační chromatografie (GPC)


1. Etapa

     1.3.2014 zahájení realizační fáze projektu