PolyLAB


     - bude zajišťovat chemické syntézy klíčových substancí potřebných pro aktivity Centra. Zaměří se zejména na vývoj moderních metod řízených polymerací a aplikaci těchto metod pro přípravu molekulárních vrstev funkčních polymerů na površích materiálů nebo na rozhraních dvou fází. Dále se zaměří se na přípravu specifických chemických struktur, selektivně rozlišitelných molekulami biologickými systémů, např. receptory buněk, a syntetických analogů bioreceptorů, využitelných např. v konstrukci sensorů a tkáňovém inženýrství.

                                              
více

InterfaceLAB


- bude zajišťovat analýzu a charakterizaci systémů vytvářených v laboratořích CPS. Zaměří se zejména na povrchově specifické fyzikální, fyzikálně-chemické, spektroskopické a zobrazovací techniky, umožňující v mikronovém, sub-mikronovém a atomárním rozlišení sledovat povrchové, morfologické a strukturní charakteristiky polymerů, nadmolekulárních struktur polymerů a jevů probíhajících na rozhraní dvou pevných fází nebo při kontaktu povrchu materiálu s okolním prostředím.

                                                              více

SensingLAB


- bude využívat materiály a poznatky získané v laboratořích Centra a v ostatních laboratořích ústavu nebo partnerů projektu k vývoji konkrétních aplikací. Zaměří se zejména na sledování interakcí polymerních povrchů s komplexními biologickými tekutinami a na vývoj systémů, které na základě molekulárního rozlišení struktur zavedených na povrch vykazují specifickou aktivitu při styku s cílovými substancemi či objekty. S ohledem na možnosti aplikace v biotechnologiích a diagnostice budou na těchto principech založeny sensory pro detekci patogenů, toxinů, polutantů a markerů různých onemocnění.

                                                           více