SensingLAB

Laboratoř polymerních sensorů
Laboratoř sensorů bude využívat materiály a poznatky získané v laboratořích Centra a v ostatních laboratořích ústavu nebo partnerů projektu k vývoji konkrétních aplikací. Zaměří se zejména na sledování interakcí polymerních povrchů s komplexními biologickými tekutinami a na vývoj systémů, které na základě molekulárního rozlišení struktur zavedených na povrch vykazují specifickou aktivitu při styku s cílovými substancemi či objekty. S ohledem na možnosti aplikace v biotechnologiích a diagnostice budou na těchto principech založeny sensory pro detekci patogenů, toxinů, polutantů a markerů různých onemocnění. Dále se SensingLAB zaměří na aplikaci mesoporésních polymerních polovodivých materiálů v sensorech pro technickou praxi, ve fotokapacitorech (superkapacitorech) pro transformaci a skladování elektrické, chemické a světelné energie.