PolyLAB

Laboratoř polymerních syntéz
Laboratoř polymerních syntéz bude zajišťovat chemické syntézy klíčových substancí potřebných pro aktivity Centra. Zaměří se zejména na vývoj moderních metod řízených polymerací a aplikaci těchto metod pro přípravu molekulárních vrstev funkčních polymerů na površích materiálů nebo na rozhraních dvou fází. Dále se zaměří se na přípravu specifických chemických struktur, selektivně rozlišitelných molekulami biologickými systémů, např. receptory buněk, a syntetických analogů bioreceptorů, využitelných např. v konstrukci sensorů a tkáňovém inženýrství.