Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle

Inovační centrum Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

     Materiály jsou jedním z pilířů civilizace. To platilo v minulosti, ale mnohem aktuálnější je v současné době, kdy v materiálovém spektru zaujímají významnou úlohu syntetické polymery. Uplatňují se v mnoha odvětvích běžné spotřeby, ve všech technických oborech, v optoelektronice a informatice, v biomedicíně, farmacii a biotechnologiích.

    Když byl v roce 1959 v rámci Akademie věd založen Ústav makromolekulární chemie, dostal do vínku také materiálový výzkum polymerů, jak základní, tak aplikovaný. Oba tyto směry se pak plynule rozvíjely v několika odděleních ústavu. Ne vždy se však dařilo výzkumné projekty jednotlivých oddělení a skupin propojit a sladit. Potřeba komplexního řešení materiálové problematiky s využitím různých metodik a také odborníků z mnoha oblastí byla stále naléhavější. Proto vznikl projekt inovačního centra polymerních materiálů a technologií, jehož úkolem je sjednotit a propojit jednotlivé metody a také zkušené odborníky do jednoho organizačního útvaru. Cílem je efektivnější výzkum, lepší propojení teoretického výzkumu s aplikačním a optimální výchova budoucích vědeckých pracovníků.

     Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Díky této podpoře a také úsilí mnoha pracovníků ústavu se podařilo tento záměr uskutečnit. V říjnu 2011 bylo v nově rekonstruovaných prostorách slavnostně otevřeno Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle (CPMT). Profesor Otto Wichterle, zakladatel a první ředitel Ústavu makromolekulární chemie jednou prohlásil „Chceme být krásní, ale i užiteční“. To je i mottem nového inovačního centra.

 

   

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR © 2012-2014
foto Hynek Beneš & archiv ÚMCH AV ČR
design -4logC+ © 2012-2014