Morfologie a reologie

vedoucí: RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
kontakt: +420 296 809 291, e-mail slouf(a)imc.cas.cz

 

    Morfologie polymerních systémů má zásadní vliv na užitné vlastnosti (pevnost, houževnatost, vzhled aj.). V laboratoři se hodnotí nadmolekulární struktura polymerních systémů v pevné fázi (morfologie, mikroskopie), souvislost mezi strukturou a vlastnostmi na mikroúrovni (mikromechanické vlastnosti) i vývoj fázové struktury v tavenině (reologie s optickou detekcí). Přístrojové vybavení odpovídá třem shora uvedeným oblastem: hlavní část tvoří světelné a elektronové mikroskopy optimalizované pro výzkum polymerních systémů, dále mikrotvrdoměr, mikrotrhací stroj a reometr s mikroskopickou detekcí změn nadmolekulární struktury.

Z hlediska výzkumu laboratoř jednak vede vlastní projekty zaměřené na strukturu polymerních materiálů, jednak spolupracuje s řadou výzkumných skupin uvnitř ústavu i mimo něj (další ústavy akademie, univerzity a firmy v ČR; zahraniční spolupráce s Polskem, Německem, Itálií). Pokud jde o zkoumané materiály, škála pokrývá prakticky celou oblast polymerního výzkumu: homopolymery, kopolymery, polymerní směsi, polymerní mikro- a nanokompozity, porézní membrány, hydrogely, polymerní mikro- a nanočástice i samouspořádané polymerní systémy ve vodě.

 

Vybavení/metodiky

 • Morfologie, mikroskopie:
  • světelná a elektronová mikroskopie (LM, SEM, TEM)
  • mikroskopy optimalizované pro moderní polymerní materiály včetně nanokompozitů,
   hydrogelů s vysokým obsahem vody aj.
  • specializovaná laboratoř pro přípravu vzorků pro elektronovou mikroskopii
   polymerů (ultramikrotomie, kontrastování aj.)
 • Mikromechanické vlastnosti a reologie s optickou detekcí:
  • mikrotovrdoměr a mikrotrhací stroj propojené se světelnými mikroskopy
  • reometr integrovatelný s detekcí prošlého či rozptýleného světla (LM, SLS)
  • creep vlastní konstrukce s automatizovanou registrací experimentů na PC

 

 Podrobnější specifikace přístrojů je uvedena na stránkách oddělení Morfologie a reologie polymerních materiálů ÚMCH.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR © 2012-2014
foto Hynek Beneš & archiv ÚMCH AV ČR
design -4logC+ © 2012-2014