Tvorba a zpracování polymerních materiálů

vedoucí: Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.
kontakt:  +420 296 809 436, e-mail krulis(a)imc.cas.cz

 

    Hlavní činností laboratoře je výzkum a vývoj materiálů na bázi termoplastů a technologie jejich zpracování v tavenině. To zahrnuje především objasňování vztahů mezi složením, mechanickými, termickými a reologickými vlastnostmi termoplastických materiálů včetně směsí a kompozitů, optimalizace jejich složení na základě požadavků na jejich vlastnosti a optimalizace technologických podmínek jejich zpracování. Návaznou, avšak neméně důležitou činností laboratoře je vývoj recyklačních postupů pro termoplasty a materiálů na bázi recyklátů.

    Při vývoji materiálů laboratoř úzce spolupracuje s dalšími laboratořemi Centra, zejména pak využívá výsledky stanovení mechanických vlastností (Mechanické chování polymerů), měření reologického chování materiálů v tavenině (Morfologie a reologie) a stanovení termického chování materiálů a jejich termooxidační stability (Chemická degradace a termodynamika). Vyhodnocení celého komplexu zjištěných vlastností materiálu je pak základním východiskem pro formulaci složení materiálu a jeho optimalizaci podle požadovaných užitných vlastností.

    Polymerní materiál se sebelepšími vlastnostmi by však byl pro praktické využití bezcenný, pokud by ho nebylo možné snadno a dobře zpracovat na požadované výrobky. Charakteristika zpracovatelských vlastností materiálů v tavenině je další důležitou činností laboratoře. Na základě zjištěného chování materiálů v tavenině a podle určeného způsobu zpracování jsou optimalizovány technologické podmínky zpracování materiálu a případně i jeho nezbytná speciální aditivace.

 

Vybavení

    Laboratoř je dobře vybavena zařízeními pro charakterizaci zpracovatelských vlastností termoplastů (výtlačné plastoměry, kapilární vysokotlaký viskozimetr, plastograf), přípravu zkušebních těles (hydraulické lisy, obráběcí zařízení, vstřikovací stroj) a zařízeními pro přípravu materiálů v laboratorním měřítku, tj. v objemech řádově od stovek gramů po několik kilogramů (jednošnekové extrudery, dvoušnekový segmentový extruder se souběžným otáčením šneků, dvoušnekový kontinuální hnětič s protiběžným otáčením šneků).

  

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR © 2012-2014
foto Hynek Beneš & archiv ÚMCH AV ČR
design -4logC+ © 2012-2014