Mechanické chování polymerů

vedoucí: Dr. Ing. Jiří Kotek
kontakt:  +420 296 809 316, e-mail kotek(a)imc.cas.cz

 

    Mechanické vlastnosti jsou základní podmínkou úspěšné aplikace všech materiálů, včetně polymerních. V laboratoři se hodnotí statické i dynamické charakteristiky v různém geometrickém uspořádání v širokém rozmezí zatěžovacích rychlostí i teplot. Kromě standardizovaných testů jsou v laboratoři vyvíjeny nové typy zkoušek.

    Z materiálového hlediska se laboratoř podílí na optimalizaci vlastností polymerních materiálů cíleným řízením jejich struktury. Jedná o řízení nadmolekulární struktury semikrystalických polymerů a vytváření polymerních směsí a kompozitů, včetně nanokompozitů.

Podrobnější informace o vědecké náplni naleznete na stránkách ÚMCH Nanostrukturované polymery a kompozity.

 

Vybavení/metodiky

 

Statické zkoušky v tahu, tlaku a ohybu

  • teplotní rozsah od -70 do + 250 °C
  • rychlosti zatěžování do 1000 mm/min
  • kontaktní i bezdotykové extenzometry

 

Rázové zkoušky v uspořádání Charpy, Izod, ráz v tahu

  • instrumentovaná zkouška Charpy
  • teplotní rozsah od -50 do + 80 °C

 

Dynamická mechanická analýza, reometrie

 

Zkoušky creepu a relaxace

 

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR © 2012-2014
foto Hynek Beneš & archiv ÚMCH AV ČR
design -4logC+ © 2012-2014