Aktivity

    CPMT je inovační centrum, zaměřené nejen na vlastní základní výzkum, ale zejména na propojení základního výzkumu s cíleným výzkumem, vývojem a praxí. Náplní centra je také aktivní vyhledávání výsledků dosažených v ostatních odděleních ÚMCH vhodných pro cílený výzkum a praktické aplikace.

Mezi aktivity centra patří:

  • základní vědecký výzkum polymerů;
  • aplikovaný výzkum;
  • spolupráce s průmyslem;
  • metodická spolupráce s dalšími laboratořemi ústavu;
  • udržování a doplňování přístrojového vybavení;
  • další vzdělávání pracovníků laboratoří.
  • vědecká výchova studentů doktorských studijních programů;
  • organizace seminářů pro odborníky z praxe.

 

    Komplexní vybavení Centra a zkušenosti pracovníků jsou využívány pro studium a vývoj různých typů polymerních materiálů od plastů pro běžné aplikace až po materiály pro medicínu a elektroniku. Centrum řeší i projekty ekologického charakteru jako jsou postupy recyklace plastových odpadů a vývoj plastů z obnovitelných zdrojů. Odborná náplň Centra je podrobněji popsána v sekci Laboratoře.

   

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR © 2012-2014
foto Hynek Beneš & archiv ÚMCH AV ČR
design -4logC+ © 2012-2014