inovační centrum

použití >>>
aplikace

nových makromolekulárních systémů a pokročilých polymerních materiálů v technologiích a produktech s vysokým podílem přidané hodnoty a inovací

<<< propojení
integrace

špičkového základního výzkumu v oblasti makromolekulárních věd a polymerních materiálů s cíleným výzkumem a vývojem

přenos >>>
transfer

nových poznatků základního výzkumu do    aplikační sféry, realizace a zhodnocení vlastních výsledků a duševního vlastnictví

„CHCEME BÝT KRÁSNÍ, ALE I UŽITEČNÍ“

Otto Wichterle
zakladatel Ústavu makromolekulární chemie a celosvětově uznávaný polymerní chemik a vynálezce

Tvorba a zpracování polymerních materiálů
laboratoř

Výzkum a vývoj materiálů na bázi termoplastů a technologie jejich zpracování v tavenině, vztahy mezi složením, mechanickými, termickými a reologickými vlastnostmi plastů, jejich směsí a kompozitů.

 více..

Morfologie a reologie
polymerů
 
laboratoř

Analýza nadmolekulární struktury polymerních systémů v pevné fázi (morfologie, mikroskopie, mikromechanické vlastnosti), vývoj fázové struktury v tavenině.

 více..

Chemická degradace a termodynamika
laboratoř

Testování životnosti plastů v podmínkách simulujících konkrétní aplikaci, formulace stabilizačních systémů a přísad pro cílené řízení životnosti. Vývoj a optimalizace recyklačních postupů.

 více..

Mechanické chování polymerů
laboratoř

Hodnocení mechanických vlastností polymerních materiálů za různých podmínek normovanými testy nebo zkouškami simulujícími namáhání výrobku. Optimalizace vlastností cíleným řízením struktury.

 více..

Optoelektronické materiály a vlastnosti
laboratoř

Vývoj polymerních polovodičů a studium jejich optoelektronických vlastností pro flexibilní tištěnou elektroniku - fotovoltaické články, elektroluminiscenční diody, senzory a tranzistory.

 více..

služby inovačního centra

 

  • Poradenství při aplikaci polymerních materiálů
  • Technická podpora při optimalizaci zpracovatelských postupů
  • Vývoj nových polymerních materiálů s cíleně řízenými vlastnostmi
  • Vývoj a optimalizace recyklačních postupů
a další ...

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR © 2012-2014
foto Hynek Beneš & archiv ÚMCH AV ČR
design -4logC+ © 2012-2014