Registrace


Konferenční poplatek: 11 500 CZK
Příplatek za jednolůžkový pokoj:    1 000 CZK


  • Pro přípravu abstraktů použijte tento vzor abstraktu; rozsah 1 strana A4. Abstrakty odešlete z on-line formuláře přihlášky.


Termíny

Registrace a přihlášení abstraktů:    9. 9. 2022
Vyrozumění o přijetí abstraktů:14. 9. 2022
Platba:16. 9. 2022

 

Konferenční poplatek zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích na zámku a v přilehlé depandanci (s příplatkem 1000 Kč jednolůžkový pokoj), celodenní stravování, účast na všech zasedáních a sborník. Nezahrnuje jakýkoliv druh pojištění.

Konferenční poplatek laskavě uhraďte on-line z vaší registrace či bankovním převodem na účet:

majitel účtu Ústav makromolekularní chemie AV ČR, v.v.i.
adresa Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
číslo účtu 900009633/0300
banka Československá obchodní banka
adresa banky Na Příkopě 14, CZ -115 20 Praha 1
variabilní symbol každému účastníku bude vygenerován na jeho on-line přihlášce
IBAN CZ22 0300 0000 0009 0000 9633
BIC CEKOCZPP